Actueel

Geschiedenis

Een reisweg ontstaat

In het begin van de 17de eeuw ontstond er tussen de verschillende heerlijkheden (graafschappen) in de omgeving van wat nu Kortenbos is, een reisweg doorheen de nagenoeg onbewoonde bossen. Deze reisweg stond bekend als zeer gevaarlijk en werd geteisterd door rovers en plunderaars.

Tijdstip: 
01 januari 1600

Mariabeeldje

Het genadebeeld van Kortenbos

Elisabeth van Oeteren was de weduwe van Christian Reynders en landeigenares in 'Kapoentjesbosch' (wat tot Kortenbos behoorde). In 1636 plaatste zij bij een oude eik waar nu Kortenbos iseen klein, kleien Mariabeeldje. Elisabeth smeekte Maria’s hulp af tegen de vele wandaden en berovingen die toen in de omgeving plaatsvonden. Een wonder geschiedde: niet alleen hielden de struikrovers onmiddellijk op, ook vele zieken vonden een plotse genezing bij het vereren van het Mariabeeldje next.
De foto toont één van de vele glasramen uit de mooie basiliek van Kortenbos die onder andere de geschiedenis van de parochie vertellen. Daarop wordt weergegeven hoe het Mariabeeld aan de eiken boom werd bevestigd. Elisabeth kreeg dit beeldje van pater Franciscus Meinjoye uit het Franciscanenklooster te Sint-Truiden.

Tijdstip: 
01 januari 1636

De verering van het genadebeeld

Het genadebeeld van Kortenbos

Al snel groeide de verering en verheerlijking van het beeldje. En wonderen geschiedden! Vele zieken die Maria aanriepen genazen wonderbaarlijk. Alleen al tussen 1637 en 1651 werden 32 van zulke genezingen als wonder erkend.
Pastoor van Hove, een premonstratenzer uit Averbode, bracht abt Nicolaas Brosis op de hoogte van de vele onverklaarbare genezingen via een brief. Het duurde niet lang tot het genadebeeld werd vereerd onder de naam "Behoudenis der kranken". Deze naam werd als eerste gegeven door pastoor Cloets van Elicom, die wonderbaarlijk werd genezen te Kortenbos.
De foto toont het mooie Mariabeeld. Dit wordt nu nog steeds eenmaal per jaar tijdens de Mariaprocessie in de maand mei voorgedragen.

Tijdstip: 
01 januari 1637

Bouw van een bakstenen kapel

Glasraam met de eerste celebratie te Kortenbos door de kanselier van de prinsbisschop op 2 juli 1639

in 1639 werd er dichtbij de eiken boom, waar het Mariabeeld zich bevond, een bakstenen kapel gebouwd. Op 2 juli werd hier de eerste mis gevierd met toestemming van de vicarisgeneraal van de bisschop van Luik, Joannes a Chokier.
Dat jaar kwam ook de prinsbisschop van Luik, Ferdinand von Bayern persoonlijk naar Kortenbos om te bidden http://levitrakamagra.net/levitra/. Langzaam maar zeker ontstond er een grote toeloop van mensen. Op dat ogenblik behoorde Kortenbos nog tot de parochie Kozen.
In de afbeelding ziet u één van de vele mooie glasramen van de basiliek waar de eerste celebratie te Kortenbos plaatsvindt door de kanselier van de prinsbisschop.

Tijdstip: 
02 juli 1639

De eerste steenlegging van de kerk

Kerktoren van Kortenbos met de zeer typerende, peervormige hoektorentjes

Er kwamen zoveel gelovigen naar de kleine kapel in Kortenbos, dat de abdij van Averbode snel inzag dat er nood was aan een grote bedevaartkerk. Franciscaner broeder Nicolas Ray (uit Sint-Truiden) en kunstenaar Michiels (uit Scherpenheuvel) maakten de ontwerpen. Op 12 augustus 1641 vond de eerste steenlegging plaats.
De afbeelding toont de prachtige kerktoren van de basiliek van Kortenbos met zijn zeer typerende, peervormige hoektorentjes.

Tijdstip: 
12 augustus 1641

De eerste rector van de kerk wordt aangesteld

De abt van Averbode benoemde de eerste rector van de kerk in Kortenbos in 1644. Dit was Robertus Lamberti van Breda. De pastoor van Kozen is vanaf dan niet langer verantwoordelijk voor de kerk in Kortenbos.

Tijdstip: 
01 januari 1644

Wijding van de kerk

Na 7 jaar van bouwen door vele ambachtslieden, kunstenaars en vrijwilligers, wijdt de wijbisschop van Luik (Mgr. Pauly-Stravius) de grote, nieuwe bedevaartskerk op 1 mei 1648. Vanaf dan wordt de kerk officieel in gebruik genomen.

Tijdstip: 
01 mei 1648

Jaarlijkse bedevaarten naar Kortenbos

Vanaf 1651 trekt men van heinde en verre op bedevaart richting de nieuwe bedevaartkerk te Kortenbos. De naburige gemeenten organiseren zelfs jaarlijkse bedevaarten. Er wordt gebeden voor bevrijding van de pest en allerlei andere ziektes en epidemiën.
Abt Vaes, hoofd van de abdij van Averbode tussen 1647 en 1698 is een groot vereerder van Onze Lieve Vrouw en is een grote stimulans van deze bedevaarten.

Tijdstip: 
01 januari 1651

Opheffing Abdij van Averbode

Tijdens de Franse revolutie wordt iedereen uit de Abdij van Averbode verdreven. Op 14 februari 1797 wordt de Abdij opgeheven.

Tijdstip: 
14 februari 1797

Verkoop van het rectoraat

Tijdens de Franse revolutie, in 1798, wordt het rectoraat publiekelijk verkocht. Vanaf dan is het ook publiekelijk bezit. De bedevaartkerk bleef toegankelijk voor het publiek als kapel met een geestelijke uit Averbode aan het hoofd.

Tijdstip: 
01 januari 1798

Geen opvolging meer voor de rector

In 1831 is er geen Norbertijn meer om de rector van Kortenbos op te volgen. Er wordt een tijdelijke wereldheer aangesteld.

Tijdstip: 
01 januari 1831

Zelfstandige parochie

Kortenbos wordt in 1842 een zelfstandige parochie onder leiding van een wereldheer.

Tijdstip: 
01 januari 1842

Geestelijke opvolger

In 1846 wordt de wereldheer in Kortenbos opgevolgd door een geestelijke. Norbertijn Herman-Jozef Derckx wordt pastoor te Kortenbos. Hij was één van de eersten die zich aanmeldde om het ordekleed te ontvangen na het herstel van de Abdij van Averbode.

Tijdstip: 
01 januari 1846

Terugkeer van Norbertijn Herman-Jozef Derckx

De pastoor van Kortenbos, Norbertijn Herman-Jozef Derckx, keert terug naar Averbode. Een andere Norbertijn volgt hem op als pastoor van Kortenbos.

Tijdstip: 
01 januari 1855

Patrones van Limburg

Mgr. de Montpellier roept Onze Lieve Vrouw van Kortenbos uit tot patrones van Limburg naar aanleiding van het 225-jarig jubileum.

Tijdstip: 
13 mei 1873

Plechtige kroning

De plechtige kroning van Onze Lieve Vrouw van Kortenbos vindt plaats. Deze werd goedgekeurd door paus Leo XIII.

Tijdstip: 
01 mei 1898

Oprichting KVLV Kortenbos

In januari 1922 wordt onder pastoor Eykens de Boerinnengilde opgericht om vrouwen te verenigen die op zoek zijn naar kwaliteitsvolle ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden.
Dit wordt later omgedoopt tot wat we nu kennen als KVLV.

Tijdstip: 
01 januari 1922

Jubileumjaar

Onder pastoor S. Eyckens (1921-1945) vierde Kortenbos een jubileumjaar in 1936. Het was exact 300 jaar geleden dat het Mariabeeld aan de eiken boom te Kortenbos werd gehangen.
Ter ere hiervan verhief paus Pius XI de bedevaartkerk van Kortenbos tot 'basilica minor' op 24 februari 1936.

Tijdstip: 
24 februari 1936

Restauratie

Vanaf 1 april 1991 wordt de basiliek van Kortenbos gedurende 5 jaar gerestaureerd (tot 1996), zowel vanbinnen als vanbuiten. Dit gebeurde onder leiding van architect Paul Stevens uit Hasselt en werd mee mogelijk gemaakt dankzij kunstenaars, ambachtslieden en vele vrijwilligers.

Tijdstip: 
01 april 1991

Gebruikerslogin