Actueel

Agenda

23/06/2017

HEILIGENKALENDER

HEILIGENKALENDER

Vrijdag 23 juni:
HOOGFEEST VAN HET H. HART VAN JEZUS.

Zaterdag 24 juni:
HOOGFEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER.
Drie maanden na de boodschap aan Maria vieren wij de geboorte van het kind van Elisabeth, Johannes, de voorloper van de Heer. Met de komst van deze laatste profeet van het Oude Verbond loopt de nacht der tijden ten einde en gaat de dag van het heil aanbreken. Evenals Jesaja en Jeremia krijgt Johannes reeds bij zijn geboorte zijn bestemming tot profeet voor de volken en wordt hij geheiligd voor zijn toekomstige taak.

Zondag 25 juni:
Twaalfde zondag door het jaar.

Woensdag 28 juni:
H. Ireneüs, bisschop en martelaar.
Ireneüs werd omstreeks het jaar 130 geboren. Hij kreeg zijn opleiding in Smyrna, waar hij een leerling was van de bisschop aldaar, de heilige Polycarpus. In 177 bevond hij zich als priester in Lyon en werd kort daarna bisschop van die stad. Hij schreef verschillende werken om het katholieke geloof tegen de dwalingen van de gnostieken te beschermen. Volgens de traditie is hij omstreeks 200 als martelaar gestorven.

Donderdag 29 juni:
HOOGFEEST VAN DE HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN.
Op deze dag herdenken we de marteldood van de twee apostelvorsten Petrus en Paulus, de bekroning van hun getuigenis voor de Heer. Petrus, de steenrots waarop Christus Zijn Kerk heeft gebouwd, is zijn Heer gevolgd in Zijn kruisdood. Hij stierf te Rome, hoogstwaarschijnlijk in het jaar 64. Paulus, de leraar der volken, werd met het zwaard onthoofd eveneens te Rome, naar alle waarschijnlijkheid in het jaar 67. Het graf van Sint-Petrus bevindt zich in de Sint-Pietersbasiliek op de Vaticaanse heuvel en dat van Sint-Paulus in de basiliek van Sint-Paulus-buiten-de-muren aan de weg naar Ostia.

Vrijdag 30 juni:
HH. Eerste Martelaren van de Romeinse Kerk.
Nadat in het jaar 64 de stad Rome door brand was geteisterd, ontketende keizer Nero een kerkvervolging, waarin vele christenen de dood vonden ten gevolge van verschrikkelijke martelingen. Hiervan getuigen de heidense schrijver Tacitus in zijn Annalen (15, 44) en bisschop Clemens van Rome in zijn brief aan de Korintiërs (hoofdst. 5 en 6).

Zondag 2 juli:
Dertiende zondag door het jaar.

Maandag 3 juli:
Feest van de H. Thomas, apostel.
Van de apostel Thomas is vooral bekend dat zijn weigering om te geloven in Christus’ verrijzenis omsloeg in de belijdenis ‘Mijn Heer en mijn God’, toen hij getuige was van een verschijning van de Verrezene. Met deze woorden drukte hij het geloof van de Kerk uit dat hij heel zijn verder leven zou verkondigen. Volgens een bepaalde overlevering zou hij het evangelie gepredikt hebben in India. Reeds in de 6de eeuw werd de overbrenging van zijn stoffelijke resten jaarlijks op deze datum gevierd in de kerk van Edessa.

Dinsdag 4 juli:
HH. Bisschoppen van het bisdom.
Op deze dag wil men in één gezamenlijke herdenking de gedachtenis vieren van al de heilige bisschoppen die eens de luister hebben uitgemaakt van de bisschopszetel Tongeren-Maastricht-Luik.

Zondag 9 juli:
Veertiende zondag door het jaar.

Maandag 10 juli:
HH. Maria Amandina, maagd, en gezellen, martelaren.
Tussen de talrijke missionarissen en Chinese christenen die tijdens de Bokseropstand van 1899-1900 de marteldood stierven, bevond zich ook zuster Maria-Amandina (Paulina Jeuris) van de zusters franciscanessen-missionarissen van Maria, geboren te Schakkebroek (Herk-de-Stad) in 1872 en vermoord op 9 juli 1900.

Dinsdag 11 juli:
Feest van de H. Benedictus, abt, patroon van Europa.
Benedictus werd omstreeks 480 te Nursia in Umbrië geboren. Na zijn studies te Rome besloot hij als kluizenaar te gaan leven in de omgeving van Subiaco. Daar trok hij veel leerlingen aan, met wie hij zich na verloop van tijd op de Monte Cassino vestigde, waar hij een klooster stichtte dat vermaard zou worden. Als schrijver van een regel die overal verbreiding vond, verdiende hij de naam van ‘vader van de westerse monniken’. Hij stierf op 21 maart 547. In 1947 werd hij door Paus Pius XII uitgeroepen tot patroon van Europa.

Zaterdag 15 juli:
H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar.
Bonaventura werd omstreeks 1218 in Toscane geboren. Hij studeerde filosofie en theologie te Parijs en doceerde als magister deze wetenschappen aan zijn medebroeders. Als minister-generaal van de minderbroeders leidde hij zijn orde met tact en wijsheid. Na zijn verheffing tot kardinaal-bisschop van Albano stierf hij in 1274 te Lyon. Hij liet talrijke geschriften na op theologisch en wijsgerig gebied.

Zondag 16 juli:
Vijftiende zondag door het jaar.

Gebruikerslogin