Actueel

Nieuws

SAMANA 12 oktober

Vormingsgesprek voor kernleden op donderdag 12 oktober om 19 u. ten huize van Alice Grouwels. Thema van de avond: “Eenzaamheid bij chronische zieken”.

KVLV Op dinsdag 10 oktober om 19.30 u.

Op dinsdag 10 oktober om 19.30 u. in het Norbertusheem: Bloemschikles met als thema “Allerheiligen”.

ADEM-TOCHT - GULDEN LEEFTIJD 10 oktober

We houden onze maandelijkse gespreks- en bezinningsnamiddag op dinsdag 10 oktober om 14 u. in de pastorij. Thema van de bijeenkomst: Thuiskomen bij elkaar.

EERSTE COMMUNIE 9 oktober

Eerste ouderavond voor de ouders van onze eerste communicantjes van de parochies Zepperen en Kortenbos op maandag 9 oktober om 20 u. in het Norbertusheem.

GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING 7 oktober

Samen met onze vrienden van Heemkunde Groot-Heers bezoeken we op zaterdag 7 oktober om 14 u. met een gids het Luikse museum “Grand Curtius”. Dit museum is het grootste en belangrijkste van Wallonië.

ZIEKENCOMMUNIE vrijdag 6 oktober

De H. Communie zal bij onze zieke en bejaarde medeparochianen gebracht worden op vrijdag 6 oktober in de voormiddag.

GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING 5 oktober

Op donderdag 5 oktober om 20 u. in het Norbertusheem: lezing door de heer Louis Thomas met als thema “Het leven van Maria: rijke inspiratiebron voor talloze componisten

SAMANA

SAMANA
Kernvergadering op donderdag 5 oktober om 19 u. ten huize van Alice.

EUCHARISTISCHE AANBIDDING Op donderdag 5 oktober

Op donderdag 5 oktober van 15 u. tot 16 u. in de basiliek.

BASILIEKKOOR 1 oktober

Op zondag 1 oktober luistert het zangkoor de Hoogmis op.

Pagina's

Gebruikerslogin