Actueel

Agenda

Welkom

kijkje door kortenbos

Van harte welkom op de website van de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Kortenbos!

Hier ziet u wat er leeft en gebeurt in onze parochie, vindt u alle informatie over Kortenbos als bedevaartsplaats en kan u allerlei contactgevens terugvinden. Laat deze site uw gids zijn: neem uw tijd om rustig rond te kijken, te grasduinen doorheen onze eeuwenoude geschiedenis en onze mooie plekjes. Ontdek de warme parochiegemeenschap met haar vele activiteiten…!

Deze site zal up-to-date gehouden worden met de laatste nieuwtjes, gebeurtenissen en foto's.

Nieuws

HEILIGENKALENDER

HEILIGENKALENDER

Zaterdag 27 augustus:

H. Monica.

Monica werd in 331 te Tagaste in Noord-Afrika geboren uit christelijke ouders. Op jeugdige leeftijd werd zij aan een zekere Patricius ten huwelijk gegeven. Een van haar kinderen was Augustinus, voor wiens bekering zij onder tranen tot God heeft gebeden. Zij is het voorbeeld van een goede moeder, die haar geloof versterkte door gebed en ervan getuigde door een deugdzaam leven. Zij stierf te Ostia in 387.

Zondag 28 augustus:

Tweeëntwintigste zondag door het jaar.

Maandag 29 augustus:

BASILIEKKOOR

Het zangkoor luistert op zondag 4 september de Hoogmis op.

EUCHARISTISCHE AANBIDDING 1 september

EUCHARISTISCHE AANBIDDING

Op donderdag 1 september van 15 u. tot 16 u. in de basiliek.

VOORGESCHREVEN COLLECTE op 27-28 augustus

27-28 augustus: De christelijke opvoeding

Nu het schooljaar weldra weer begint, vraagt de Kerk onze aandacht voor de christe-lijke opvoeding. De Kerk heeft door de eeuwen heen altijd zorg gedragen voor het onderwijs vanuit een christelijke geloofsvisie. De christelijke opvoeding wil Christus’ liefde een gezicht geven door aandacht voor elk kind, vooral voor het zwakke, in een geest van dienstbaarheid, liefde en belangeloze inzet. Met deze collecte financiert ons bisdom de animatie van allen die tot deze waarden in het onderwijs willen op-roepen.

NIEUWE UURREGELING HH. MISSEN vanaf 3 september

Vanaf 3 – 4 september gaat een nieuwe uurregeling voor de eucharistievieringen tij-dens het weekeinde in voege. Dat betekent dat er op zaterdagavond een eucharistie zal zijn om 17 u. en op zondag om 9.30 u. Vanaf die datum zal er geen zondag-avondmis meer zijn.

Gebruikerslogin